Teab informerar

2017-12-07 08:13:39

Om ni, när ni tappar upp varmvatten från era kranar, får grönt vatten tyder det på att det finns ett inre läckage i varmvattenväxlaren i fastigheten.
Vänligen kontakta då Tingsryds Energi AB på telnr: 0477-441 00  för att de ska kunna åtgärda läckaget.