Totalentreprenad nybyggnation av flerbostadshus, Östan 3, Skyttegatan 10, Tingsryd.

Objektet innefattar nybyggnad av 1 st. flerbostadshus i 2 våningar med en byggnadsyta på ca: 220 m2. Exkl. balkonger och uteplatser. Huset innehåller 3 st. lägenheter/vån. Huset grundläggs med platta på mark. Stomme utförs i trä.

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgcnolifa