Coronaviruset och Covid-19

2020-03-16 13:06:55

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för spridning av coronaviruset som mycket hög och uppmanar till att minimera kontakter med personer som har milda symptom på luftvägsinfektion.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och tar vårt samhällsansvar för att bidra till att begränsa spridningen av smittan. Tingsrydsbostäder har därför den 16 mars beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder.

 

- Om du som är boende i en lägenhet uppvisar symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, feber, snuva, halsont) kommer endast akuta fel att åtgärdas i lägenheten. Vid felanmälan samt vid  inbokade möten kommer vi att fråga om dessa symptom finns. Blir svaret ja kommer vår personal att avbryta besöket, såvida ärendet inte är akut. Nytt fysiskt besök kommer attt kunna bokas tidigast 48 timmar efter att hyresgästen är symtomfri.

- Har du symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, feber, snuva, halsont) besök inte vår kundmottagning eller våra områdeskontor. Bokade möten kommer att avbokas om symptom uppvisas och du kommer att bli ombedd att lämna lokalen. I första hand hänvisar vi till fortsatt kontakt via e-post eller telefon.

- Vi ber alla våra hyresgäster att för tillfället endast anmäla akuta fel.

Av försiktighetsskäl kommer vår personal inte att beröra hyresgäster, exempelvis med handhälsning. Vi kommer att visa försiktighet vid alla möten och vi uppmanar våra hyresgäster att göra likadant.

 

Dessa beslut gäller från och med 16 mars och tills annat meddelas. Åtgärderna och tiderna kan komma att ändras snabbt, vi informerar på vår websida. 

 

Läs mer om coronaviruset och convid-19:

Folkhälsomydigheten

Tingsryds kommun