Tingsrydsbostäder söker en målare och en byggnadsingenjör, se information om detta på startsidan.