Styrelsen

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäders AB styrelseledamöter

Inge Strandberg.jpg

Inge Strandberg (m)
Ordförande
Hyllesbol 1
362 51 Väckelsång

Britt-Louise Berndtsson.jpg

Britt-Louise Berndtsson (c)
Vice ordförande
Stånganäs Lindkullen
360 23 Älmeboda

 Anders Nilsson.jpg

Anders Nilsson (s)
Dångemåla 12
362 93 Tingsryd

 

 

Tomas Blomster (s)
Bergvägen 2
362 54 Urshult

 Lennart Karlsson.jpg

Lennart Karlsson (c)
Järnemåla Ekeberg 6
362 96 Ryd

 

Styrelseledamöter ersättare

Mikael Nord (s) Torggatan 1 A, 362 30 Tingsryd
Jeanette Håkansson (m) Djuramåla Lindebo, 362 94 Tingsryd
Eva Hagelberg (c) Örnvägen 2, 362 51 Väckelsång