Styrelsen

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäders AB styrelseledamöter

 

Inge Strandberg (m)
Ordförande
Hyllesbol 1
362 51 Väckelsång

Britt-LouiseBerndtsson.jpg

Britt-Louise Berndtsson (c)
Vice ordförande
Stånganäs Lindkullen
360 23 Älmeboda

 

 

Anders Nilsson (s)
Dångemåla 12
362 93 Tingsryd

 

 

Tomas Blomster (s)
Bergvägen 2
362 54 Urshult

 

 2011.03.31 012.jpg

Lennart Karlsson (c)
Järnemåla Ekeberg 6
362 96 Ryd

 

 

Styrelseledamöter ersättare

Jan P Olsen (s) Gamla vägen 9, 362 40 Konga
Tomas Blomster (s) Bergsvägen 2, 362 56 Urshult
Peter Möller (m) Idemåla 15, 362 94 Tingsryd
Karl-Gustav Sjöqvist (c) Brevl. 3201 Lidelund, 362 91 Tingsryd