Ramavtalsupphandlingar

2018-05-24 07:11:09

Stiftelsen Tingsrydsbostäder genomför nu samordnade ramavtalsupphandlingar inom följande fackområden. Respektive fack har annonserats separat. Upphandlingarna genomförs i upphandlingssystemet TendSign (för åtkomst krävs en kostnadsfri registrering).

Beställaren kommer den 11 juni 2018 (med start klockan 13:00) att hålla en utbildning/workshop i hur anbud lämnas i upphandlingssystemet TendSign. Utbildningen är öppen för alla Entreprenörer men anmälan för deltagande ska göras per e-post till amar@zian.se senast den 7 juni 2018. Lokal meddelas Entreprenörer en arbetsdag innan utbildningstillfället.

Byggarbeten med dnr 18/16
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afabhcgpvh

Elarbeten med dnr 18/17
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjuhwhucj

Ventilationsarbeten med dnr 18/18
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afurtsqhdw

Måleriarbeten med dnr 18/19
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjdqxycmm

VS-arbeten med dnr 18/20
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpdbvrvbm

Golvarbeten med dnr18/21
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmutwgwk

Kylarbeten med dnr 18/22
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflbaensyb

Ramavtalet omfattar följande organisationer:

  • Stiftelsen Tingsrydsbostäder
  • Tingsrydsbostäder AB
  • Tingsryds kommun
  • Tingsryds Industristiftelse
  • Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Ramavtal kommer att tecknas med flera Entreprenörer per fackområde och geografiskt område.

Följande anbudsområden gäller för respektive upphandling:

  • Anbudsområde A (Ryd och Urshult)
  • Anbudsområde B (Tingsryd och Väckelsång)
  • Anbudsområde C (Linneryd, Älmeboda, Rävemåla och Konga)