Tvättning av bilar

2018-04-18 11:06:57

Tvättvattnet innehåller mycket föroreningar från den smutsiga bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. Det som tvättas bort är oljor, giftiga tungmetaller såsom kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar samt medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor och mycket annat. Ämnen som kan vara mycket farliga för miljön, speciellt vattenmiljön.

Vad tvättar jag min bil?
1.Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.
2.Tvätta bilen för hand i en "Gör-det-själv-hall" där vattnet renas i en oljeavskiljare innan det leds till reningsverket.
3.Vaxa bilen så behöver du inte tvätta bilen så ofta utan det räcker med med att spola av den.