Tingsrydsbostäders nya VD

2017-09-08 07:35:56

Tingsrydsbostäder är glada att presenterar sin nya VD Victoria Magnesson. Hon har alltid arbetat inom fastighetsbranschen och närmast kommer hon från Fortifikationsverket. Vi hälsar Victoria välkommen och hoppas att hon kommer trivas hos oss. 

"Vi hälsar Victoria hjärtligt välkommen att leda ett stabilt och väl fungerande företag. Jag och styrelsen ser fram emot ett fint samarbete inför de utmaningar företaget står inför att möta efterfrågan på nya bostäder."

Patrick Ståhlgren, ordförande” 

"Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla företaget i en positiv riktning, bygga fler bostäder och lära känna alla medarbetarna. För mig är det viktigt att fortsätta öka attraktiviteten i bostadsområdena, förbättra den löpande verksamheten och att kommunicera med hyresgästerna, för att få till ett ökat hyresgästinflytande" 

Victoria Magnesson, VD