Felanmälan

Namn*
Gatuadress*
Kontraktsnummer
Ort*

Telefonnummer*
Alternativt telefonnummer

Får vi gå in med huvudnyckel*
Ange nedan vad du har problem med (Max 500 tecken)*

Felanmälan: 0477 - 442 02

Telefontid: måndag - torsdag kl. 08-12, 13-16

                fredag kl. 08-12, 13-15

Jourtid för akuta fel avser tiden mellan kl 16.00 - 08.00

Exempel på akuta fel är vattenläcka, fel på värmen osv.

Observera att vanlig felanmälan på ordinarie arbetstid sker på särskilt formulär - se ovan!

Jourtid för störningsärende avser tiden mellan kl 22.00 - 06.00
Störningsärende avser allvarlig störning och störande beteende från lägenhet, gemensamma utrymmen och utomhus vid Tingsrydsbostäders fastighetsområden.
Vid anmälan om störning åker av oss anlitat vaktbolag ut.

Störningsjour gäller endast Tingsrydsbostäders hyresgäster, utomstående kommer att debiteras.

Vid akuta fel eller störningar ring:

0470 - 174 01