Styrelsen

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäders AB styrelseledamöter

_61A30073.jpg

Tomas Blomster (s)
Ordförande
Bergvägen 2
362 54 Urshult

Britt-Louise Berndtsson.jpg

Britt-Louise Berndtsson (c)
Vice ordförande
Stånganäs Lindkullen
360 23 Älmeboda

Inge Strandberg.jpg 

Inge Strandberg (m)
Hyllesbol 1
362 51 Väckelsång

 

 

 

 

 

 

Niclas Johansson (s)
Stationsvägen 8
362 40 Konga

 Lennart Karlsson.jpg

Lennart Karlsson (c)
Järnemåla Ekeberg 6
362 96 Ryd

 

Styrelseledamöter ersättare

Mikael Nord (s) Torggatan 1 A, 362 30 Tingsryd
Jeanette Håkansson (m) Djuramåla Lindebo, 362 94 Tingsryd