Styrelsen

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäders AB styrelseledamöter

Inge Strandberg.jpg

Inge Strandberg (m)
Ordförande
Hyllesbol 1
362 51 Väckelsång

Nicklas Johansson (s)
Vice ordförande
Stationsvägen 8
362 40 Konga

Britt-Louise Berndtsson.jpg 

Britt-Louise Berndtsson (c)
Strandvägen 21
362 54 Urshult

 

 

 

 

 

 

Renate Tschap (s)
Bäckaskog 9
362 95 Urshult

Christian Ward (sd)
Minkvägen 13
362 32 Tingsryd

 

Styrelseledamöter ersättare

Karin Olsson (m), Christoffer Svensson (s), Magdalena Andersson (sd)