Studentrabatt

För studerande erbjuder vi studentrabatt till en summa av 956 kr/månad.
Rabatten motsvarar kostnaden för busskort upp till 7 zoner, studentpris.

Rabatten gäller vid boende när förvärvsinkomst saknas för lägenhetsinnehavaren alternativt lägenhetsinnehavarna.
Den huvudsakliga inkomsten ska vara studiebidrag och studielån från CSN.
Maximalt intjänad lön utöver CSN är 50 000 kr /år.
Intyg från studieplats och från CSN ska uppvisas.

Vid heltidsstudier på program som löper mer än ett år, utgår studentrabatt för hela året.
Vid studier termin för termin, utgår studentrabatt för varje termin.