Uthyrningspolicy

Alla har lika rätt att söka och bli hyresgäst hos kommunens bostadsföretag, Tingsrydsbostäder.

Tingsrydsbostäder ska verka för en positiv utveckling av Tingsryds kommun och medverka till att skapa bra balans och blandning av hyresgäster i våra bostadsområden. Vi vill skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster.

Alla hyressökanden som uppfyller Tingsrydsbostäders nedanstående grundkrav kan bli hyresgäst hos Tingsrydsbostäder.
 

Uthyrning till boende i en lägenhet får max uppgå till två personer per rum i lägenheten. T.ex. 4 personer i en lägenhet med 2 rum och kök.


Kriterier:

 • Du skall ha fyllt 18 år.
 • Tingsrydsbostäder ska alltid kunna bedöma om sökanden har en ekonomisk situation som innebär att den sökande kan fullgöra sin hyresbetalning för bostaden.
  Uppfyller du inte kraven på godtagbar inkomst kan du ändå bli hyresgäst hos Tingsrydsbostäder om du har en godkänd borgensman som går i borgen för dig.
  Som inkomst räknas anställning i minst 6 månader framåt, inkomst av kapital, pension, a-kassa, etableringsersättning med minst 12 kvarvarande månader, sjukersättning och studiemedel. Barnbidrag tas med i beräkningen.
  Det är alltid hyresvärden som gör bedömningen om hyresavtal kan tecknas.
  Vid erbjudande om lägenhet kommer kreditupplysning att tas om sökandens ekonomiska förhållanden.
 • Du måste vara fri från hyresskuld, andra betydande skulder eller för boendet negativa referenser.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Anmälan till kö ska göras i första hand via Tingsrydsbostäders hemsida.

 

Faktorer som vägs in:

 • hänsyn till uthyrning som gynnar befolkningsutvecklingen i kommunen.
 • sociala och medicinska behov vägs in.
 • trogna hyresgästers ändrade behov beaktas.
 • hur länge man varit registrerad som bostadssökande hos Tingsrydsbostäder.