Aviavgift från 2023-07-01

2023-04-17 10:29:13

För att minska vår miljöpåverkan och pappersförbrukning som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi införa en aviavgift på 45 kr/avi från 2023-07-01.

E-faktura bidrar till en minskad miljöpåverkan och ger dig som hyresgäst en enklare och snabbare hantering. Du ansluter dig till e-faktura via din internetbank.

För anmälan till autogiro på Stiftelsen Tingsrydsbostäder klicka här eller på Tingsrydsbostäder AB klicka här. Vilket företag du ska välja ser du under betalinformation på din faktura.