Hyreshöjning 2024

2024-01-15 11:42:45

Efter förhandling med Hyresgästföreningen har en överenskommelse träffats om höjda hyror från 2024-02-01:

 

  • Bostadslägenheter med varmhyra höjs med 4,99 %. Exempel: Det innebär att om Du har en lägenhet med en hyra på 5 000 kr per månad höjs Din månadshyra med 250 kr och har du en hyra på 7 000 kr höjs din månadshyra med 349 kr.

 

  • Bostadslägenheter med kallhyra höjs med 3,50 %. Exempel: Det innebär att om Du har en lägenhet med en hyra på 5 000 kr per månad höjs Din månadshyra med 175 kr och har du en hyra på 7 000 kr höjs din månadshyra med 245 kr.

 

  • Bostadslägenheter som ligger i presumtion (de flesta av de nyproducerade) höjs med 3,49 %. Exempel: Det innebär att om Du har en lägenhet med en hyra på 7 000 kr per månad höjs Din månadshyra med 244 kr och har du en hyra på 9 000 kr höjs din månadshyra med 314 kr.

 

  • Alla lokaler (ej indexrelaterade avtal) höjs med samma procentsats.