Sortering av matavfall

2020-04-02 16:28:35

Under 2020 kommer vi påbörja sortering av matavfall. Till en början sorterar vi matavfall och restavfall. Mer information finns på SSAM:s hemsida: https://ssam.se/

 

När byts kärlen?

Ryd och Rävemåla från april till maj

Urshult och Konga från maj till juni

Väckelsång och Älmeboda under juli månad

 

Vad gör jag som hyresgäst?

Vi behöver din hjälp med att sortera rätt avfall i rätt tunna. Dessa kommer att märkas med bilder för att underlätta sorteringen. Det kommer att finnas papperspåsar på anvisade platser där man kan hämta fler påsar när de är slut.

Du kan hämta fler påsar i soprummet, finns inget soprum kommer du kunna hämta påsar i din tvättstuga. Har du varken tvättstuga eller soprum på ditt område får du kontakta fastighetsskötarna på deras områdeskontor.

 

Vem gör vad?

SSAM är ett kommunägt bolag som arbetar med närliggande kommuner. SSAM ställer ut kärlen och tömmer dessa.

I och med rådande omständigheter med coronavirus/covid-19 har vi avbrutit vårt samarbete med Manpower som hjälpte oss med informationen gällande sortering av matavfall. 

Vår personal kommer dela ut startkit med information utanför er dörr, för att inte riskera vidare smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Varför?

Enligt Tingsryds kommuns avfallsplan ska alla kommuninvånare sortera mat- och restavfall.