Underhåll på vattenledningsnätet

2022-11-18 15:54:23

Med start på måndag den 21 november kommer VA-enheten att utföra underhåll på ledningsnätet. Det innebär att vattnet kommer att stängas av vid klockan 08.00 och beräknas att komma åter igen under dagen.

Vattenavstängningen påverkar hyresgäster boende på Norra Hantverkaregatan och Trojagatan. Ett dricksvattensläp kommer att ställas ut vid Ica´s parkering. Framkomligheten vid Trojaskolan kommer att bli begränsad, välj annan väg om möjligt.

Vid frågor kring arbetet är ni välkomna att kontakta VA-enheten på telefon 0477-442 54. Tack alla för er förståelse!