Behandling av personuppgifter

Tingsrydsbostäder är mån om din integritet. Vi behöver spara och behandla person-uppgifter om dig för att du ska kunna söka lägenheter och skriva kontrakt. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna tillhandahålla lägenheter i Tingsryds kommun. 

Vi har fått dina personuppgifter från dig själv, via din ansökan eller har du anmält dig via vår webbsida. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna skriva kontrakt och för att stå i kö för lägenhet måste vi hantera dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du står som sökande av lägenhet och så länge du har ett kontrakt. Efter uppsagt kontrakt sparas det i två år enligt vår arkiveringsplan därefter gallras de uppsagda kontrakten.  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med myndigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Tingsrydsbostäders styrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Tingsrydsbostäder.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.