Avfallssortering

2024-04-17 16:41:54

Vi vill öka vår service och förbättra miljönyttan genom att starta upp miljöhus och erbjuda våra hyresgäster möjlighet till avfallssortering på våra bostadsområden. Vi erbjuder sortering av: matavfall, ofärgat och färgat glas, plast, metall, papper, tidningar och restavfall.

Denna vecka öppnar vi miljöhuset på Gamla vägen 23 i Väckelsång.