Nybyggnation på Västra Björkvägen, Tingsryd. Etapp 2

2022-02-10 16:12:33

I dag har vi påbörjat stomresning på etapp 2, Västra Björkvägen i Tingsryd

Stommen är prefabricerad och levereras av PreFast.